Privacy Policy


1.Verwerkingsverantwoordelijke

 

FIMA GROUP
Kerkstraat 96
9120 Vrasene
Tel.: 03 284 80 56
email: info@fimagroup.be
BTW-nummer 0750.519.781 FIMA GROUP verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier met FIMA GROUP. Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018. Deze privacy policy is van toepassing op de website https://www.fimagroup.be/ FIMA GROUP is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

 

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

 

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt: - Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan FIMA GROUP in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW nummer...)
- Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten (transacties en betaalinfo, verzendinformatie, reservatiedatum…)
- Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die u tot ons gericht heeft
- Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen

 

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

 

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door FIMA GROUP zijn noodzakelijk - voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
- om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
- om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
- voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor u ten alle tijde uw toestemming kan intrekken
- voor het algemeen beheer van uw account op onze website
- voor afhandeling van uw betalingen Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen: - voor de boekhoudkundige verwerking
- om uw rechten als consument te garanderen
- tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

 

4. Hoe worden de gegevens verzameld?

 

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt - Via persoonlijk contactopname a.d.h.v. adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van FIMA GROUP,
- via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier en reservatieformulier De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van FIMA GROUP.

 

5. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door FIMA GROUP. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

 

6. Beveiliging van uw gegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen. De door FIMA GROUP verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen: - beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
- beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,...
- anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

 

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens. Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@fimagroup.be. Indien u meent dat FIMA GROUP niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommision.be

 

8.Cookie policy

 

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld. De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard: Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

9. Contact

 

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met FIMA GROUP via info@fimagroup.be of via briefwisseling naar FIMA GROUP: Kerkstraat 96, 9120 Vrasene. Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.
Disclaimer FIMA-GROUP behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Main Logo Fima